Pris

Prisliste - Førerkort

Opplæringspakke kl.C


Pakken inneholder

- Teorikurs

- Grunnkurs

- Lastsikringskurs

- Ulykkesberedskapskurs

- Veiledningstimer (2)

- Sikkerhetskurs på vei

- 8 kjøretimer(45 min)

- Leie av bil til førerprøven

- Sikkerhets kontroll

- Alle bøker


Pris kr. 30.000,-

Bompengeavgift: 500kr

Timepris ut over pakken kr. 1000,-

Opplæringspakke kl.CE


Pakken inneholder

- Teorikurs

- Sikkerhetskurs på vei (10 timer)

- Veiledningstimer (2 timer)

- Leie av bil til førerprøven

- 6 kjøretimer(45min)

- Alle bøker


Pris kr. 28.000,-

Bompengeavgift: 250kr

Timepris ut over pakken kr. 1200,-

Opplæringspakke kl.C1


Pakken inneholder

- Grunnkurs

- Ulykkesberedskapskurs

- 2 veiledningstimer

- Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

- En førerprøve

- Lastesikringskurs

- 2 kjøretimer


Pris kr. 17.600,-

Bompengeavgift: 250kr

Timepris utover pakken kr. 850,-

Opplæringspakke kl.C1E


Pakken inneholder

- 2 veiledningstimer

- Sikkerhetskurs på vei

- En førerprøve


Pris kr. 8000,-

Bompengeavgift: 250kr

Timepris utover pakken kr.1000,-

Opplæringspakke kl.D


Pakken inneholder

- Grunnkurs

- Teorikurs

- 8 kjøretimer

- 2 veiledningstimer

- Ulykkesberedskapskurs

- Sikkerhetskurs på vei (6 timer)

- Leie av bil til førerprøve


Pris kr. 27.000,-

Bompengeavgift: 500kr

Opplæringspakke kl.D1


Pakken inneholder

- Grunnkurs

- Teoribok 

- 2 veiledningstimer

- Ulykkesberedskapskurs

- Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

- En førerprøve


Pris kr. 12.300,-

Bompengeavgift: 250kr

Timepris utover pakken kr. 850,-

Opplæringspakke kl.D1E


Pakken inneholder

- 2 veiledningstimer

- Lastsikringskurs

- Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

- En førerprøve


Pris kr. 9.500,-

Bompengeavgift: 250kr

Timepris utover pakke kr. 1000,-

Opplæringspakke kl.BE


Pakken inneholder

- 2 veiledningstimer

- Lastsikringskurs (2 timer)

- Sikkerhetskurs på vei (3 timer)

- 2 kjøretimer utover det obligatoriske

- En førerprøve


Pris kr. 8.400,-

Timepris utover pakke kr. 800,-

Enkeltkurs


Grunnkurs tung klasser kr. 1500,-


Ulykkesberedskap kr. 3500,-


Lastsikring kr. 3500,-


Teorikurs kl. C/D kr. 4000,-


Teorikurs kl. CE kr. 4000,-

C

Gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg

Teoriprøve: kr. 620,-

Praktisk prøve: kr. 1070,-

Førerkort: kr. 290,-

Fotografering: kr. 80,-