Høst

Yrkessjåførutdanning - Kurs høsten 2017

4 ukers YSK 140 timer grunnkurs

Vi tilbyr yrkessjåførutdanningskurs. Dette går over et tidsrom på 35 timer per uke i 4 uker på dagtid.

 

Kurs 1: Mandag 21. august kl.08:30

Kurs 2: Mandag 16. oktober kl.08:30

Kurs 3: Mandag 27. november kl.08.30

 

Pris kr. 35.000,-

Gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg. Gebyr for YSK bevis er kr. 280

8 ukers førerkort og yrkessjåfør kurs

Tuft Transportskole tilbyr komplett yrkessjåførutdanning på gods- og persontransport. Kurset går over 8 uker og inneholder førerkortopplæring og grunnutdanning ysk.

 

Kurs 1

Førerkort: Torsdag 14. september kl.08:30

YSK: Mandag 18. oktober kl.08:30

 

Pris godstransport kr. 65.000,-

Pris persontransport kr. 60.000,-

 

Gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg.