Høst

Yrkessjåførutdanning - Kurs høsten 2019

4 ukers YSK 140 timer grunnkurs

Vi tilbyr yrkessjåførutdanningskurs. Dette går over et tidsrom på 35 timer per uke i 4 uker på dagtid.


Kurs 1: Mandag 19. august kl.08:30

Ekstra: Mandag 16. september kl.08:30

Kurs 2: Mandag 14. oktober kl.08:30

Kurs 3: Mandag 18. november kl.08.30


Pris kr. 35.000,-

Gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg. Gebyr for YSK bevis er kr. 290