Vår

Yrkessjåførutdanning - Kurs våren 2018

4 ukers YSK 140 timer grunnkurs

 

Vi tilbyr yrkessjåførutdanningskurs. Dette går over ett tidsrom på 35 timer per uke i 4 uker på dagtid.

 

Kurs 1: Mandag 29. januar kl.08:30

Kurs 2: Mandag 26. februar kl.08:30

Kurs 3: Mandag 22. mai kl.08:30

 

Pris kr. 35.000,-

Gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg. Gebyr for YSK bevis er 280 kr.

8 ukers førerkort og yrkessjåfør kurs

 

Tuft Transportskole tilbyr komplett yrkessjåførutdanning på gods- og persontransport. Kurset går over 8 uker og inneholder førerkortopplæring og grunnutdanning ysk.

 

Kurs 1

Førerkort: Torsdag 11. januar kl.08:30

YSK: Mandag 29. januar kl.08:30

 

Kurs 2

Førerkort: Torsdag 19. april kl.08:30

YSK: Mandag 22. mai kl.08:30

 

 

Pris godstransport kr. 65.000,-

Pris persontransport kr. 60.000,-

 

Gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg.