Vår

Yrkessjåførutdanning - Kurs våren 2018

4 ukers YSK 140 timer grunnkurs

 

Vi tilbyr yrkessjåførutdanningskurs. Dette går over ett tidsrom på 35 timer per uke i 4 uker på dagtid.

 

Kurs 1: Mandag 29. januar kl.08:30

Kurs 2: Mandag 26. februar kl.08:30

Kurs 3: Mandag 09. april kl.08:30

Kurs 4: Mandag 28. mai kl.08:30

 

Pris kr. 35.000,-

Gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg. Gebyr for YSK bevis er 290 kr.